Historia zmian


Poniżej znajduje się lista zmian w oprogramowaniu "Różnice kursowe" oraz informacje o dodanych funkcjach w poszczególnych wersjach programu.

Wersja 1.04

 • archiwizacja i dearchiwizacja danych w menu POMOC (1.04)
 • zmiana kolejności sortowania w zestawieniu analitycznym (1.04)

Wersja 1.05

 • zestawienie przeliczeń dokumentów (1.05)

Wersja 1.06

 • wersja sieciowa SQL pracująca na serwerze Firebird (1.06)

Wersja 1.07

 • zestawienie dokumentów nierozliczonych (1.07)

Wersja 1.08

 • NIP i data kursu w zestawieniu rozliczeń (1.08)

Wersja 1.09

 • sortowanie w oknie rejestru (data, numer) (1.09)

Wersja 1.10

 • dodatkowe pole - informacja - termin płatności (1.10)

Wersja 1.11

 • możliwość wprowadzenia ręcznej korekty PLN (1.11)

Wersja 1.12

 • podręczna procedura wprowadzenia rozliczenia w innej walucie niż faktura (1.12)

Wersja 2.00

 • rozliczanie różnic kursowych na rachunkach walutowych (dowolna ilość) metodą FIFO (2.00)

Wersja 2.01

 • dodatkowa metoda rozliczeń na rachunkach walutowych - średnioważona AVG (2.01)

Wersja 2.03

 • funkcja przeliczania salda na PLN z uwzględnieniem kursów wpłat (2.03)

Wersja 2.05

 • kursy historyczne (2.05)

Wersja 2.07

 • rozdzielne kolumny róznic kursowych dodatnich oraz ujemnych na zestawieniach FIFO oraz AVG (2.07)

Wersja 2.09

 • przelewy między rachunkami własnymi (2.09)
 • automatyczne generowanie operacji na rachunku na podstawie spłaty faktury (2.09)
 • słowniki wywoływane przyciskiem F2 (2.09e)
 • zapamiętywanie daty operacji dla następnej (2.09i)
 • poprawa przenoszenia spłat do operacji bankowych - spłaty do faktur minusowych - korekt (2.09l)

Wersja 2.10

 • rozbudowanie filtrowania zestawienia wyciągów (2.10)

Wersja 2.11

 • dozwolone saldo ujemne na rachunku (ustawiane w CONFIG.INI) (2.11b)
 • przy zestawienie analitycznym możliwość wybrania kontrahenta (2.11b)
 • komunikat o aktualizacjach (2.11c)
 • SZUKAJ w kontrahentach (2.11d)

Wersja 2.12

 • Korekta PLN wartość przeliczenia na PLN (2.12)

Wersja 2.13

 • zapamiętanie ostatnio wybranego kontrahenta (2.13)
 • zdalne wsparcie techniczne (2.13)
 • pobieranie aktualizacji z poziomu programu (2.13)
 • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel, OpenOffice itp (2.13b)
 • ustawianie ciągłego wybierania dokumentów (2.13b)
 • pamiętanie ostatnio wybranego trybu pracy programu (2.13b)
 • numer tabeli kursów w wydruku wyciągu (2.13c)
 • "data od" i "data do" w nagłówku wydruku wyciągu (2.13c)
 • nr tabela kursów w eksporcie operacji do XLS (2.13d)
 • hasło dostępu do programu (wymaganie RODO) (2.13f)
 • sortowanie faktur wg daty lub numeru (opcja przestawna) (2.13g)

Wersja 2.14

 • zmiana w przeksięgowaniach na inne rachunki własne (rozbijanie wpłaty po różnych kursach historycznych) (2.14)

Wersja 2.15

 • rejestrowanie przedpłat (2.15)

Wersja 2.16

 • zmiana modułu archiwizacji (2.16)
 • dodatkowe zestawienie DOKUMENTY WSZYSTKIE (2.16b)

Wersja 2.17

 • archiwizacja automatyczna (2.17)
 • import pliku JPK FA (2.17)
 • rozwiązanie problemu z przyciskiem ALT (2.17)
 • pobieranie danych kontrahenta z GUS (2.17)
 • zapamiętywanie ostatniej daty rozliczenia i proponowanie takiej samej przy kolejnym dokumencie (2.17c)
 • słownik operacji na rachunku (2.17c)
 • automatyczne wprowadzanie do opisu operacji numery faktury przez klawisz F2 (2.17c)
 • podpowiadanie kwoty pozostałej do rozliczenia faktury przez klawisz F2 (2.17d)
 • dwie alternatywne metody pobierania kursów

Wersja 2.18

 • możliwość włączenia powtarzania tego samego kontrahenta w kolejnym dokumencie
 • pobieranie kursów z wielu dni
 • importowanie plików wyciągów bankowowych w formacie MT-940
 • wyszukiwanie w bazie kontrahentów i firm
 • powiększenie okienek edycji daty
 • w zestawieniu analitycznym możlwość wybrania dokumentów rozliczonych, nierozliczonych lub wszystkich

Wersja 2.19

 • podział kolumny WARTOŚĆ PLN na wpłątę i wypłatę
 • podczas importu MT-940 można włączyć automatyczne wprowadzanie do zapisów kursów walut (kursy wcześniej trzeba pobrać do programu z sewera NBP))
 • modyfikacja pobierania danych z GUS
 • import JPK FA - rozpoznawanie kontrahentów po nazwie (jeżeli nie mają numeru NIP)
 • przy pobieraniu JPK FA możliwość ustawienie poprzedniego dnia roboczego do daty kursu waluty
 • zbiorcze usuwanie nierozliczanych faktur (np. po nieudanym imporcie JPK FA)

Wersja 2022

 • dostosowanie wielkości informacji pobieranych do pól po GUS
 • jeżeli wybrano najpierw tabelę kursów a potem walutę do nie aktywował się przycisk KURS WALUTY - poprawione
 • w zestawieniu analitycznym według ROZLICZEŃ brane są również dokumenty, dla których zostały wcześniej zrobione przedpłaty
 • dostosowanie do zgodności z aktualizacjami systemu Windows (również Win11), możliwość wybierania stylów interfejsu
 • w kalendarzu zaznaczono na czerwono święta oraz soboty i niedziele

Wersja 2023

 • opcja dozwolonego salda ujemnego - możliwość włączenia
 • podczas wprowadzania następnej operacji bankowej podpowiada OPIS z poprzedniej
 • podczas wprowadzania następnej operacji bankowej podpowiada OZNACZENIE OPERACJI z poprzedniej
 • przystosowanie ścieżki do bazy na serwerze Linux
 • pokazywanie sumy wartości operacji niezaksięgowanych (wpłat i wypłat)
^
Aby zapewnić Państwu najlepszą formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności