Delegacje Krajowe i Zagraniczne, od wersji 2.80


Wersja 2.80

 • możliwość określania diet i ryczałtów zagranicznych w zupełnie różnych walutach. W firmach i podmiotach, które nie są jednostkami sfery budżetowej lub samorządowej (np. w firmach prywatnych), można ustanawiać własne, niższe stawki diet zagranicznych, również w PLN (2.80)
 • funkcja anulowania delegacji - potrzebna w przypadkach, gdy wyjazd nie doszedł do skutku, a z różnych powodów (np. dla zachowania ciągłości numeracji) nie chcemy usuwać polecenia wyjazdu. Delegacja oznaczona zostaje czcionką przekreśloną i nie będzie wykazywana w zestawieniach (2.80),
 • nadawanie własnego numeru dla delegacji skopiowanej (2.80),
 • powiązanie daty i godziny rozpoczęcia kilometrówki z datą i godziną rozpoczęcia delegacji (2.80),
 • procedura ochrony przed problemem braku określonej waluty w delegacji zagranicznej (2.80),
 • aktualizacja tabeli dni wolnych od pracy w 2017 roku (2.80),
 • powiązanie daty przeliczania kursów ze zmianą daty rozliczania delegacji (2.80),
 • możliwość samodzielnego określania wielkości kluczowych okien słownikowych (2.80),
 • funkcja zabezpieczająca pliki konfiguracyjne przed utratą ustawień np. numeracji delegacji (2.80),

Wersja 2.81

 • ustawienie właściwego parametru - wielkość zaokrąglenia i łącznej wartości diety (2.81),
 • dostosowanie programu do wymagań nowych wersji i aktualizacji środowiska Windows (2.81),
 • możliwość definiowania domyślnych ustawień godzin rozpoczęcia i zakończenia delegacji - w pliku CONFIG.INI parametry DefGodzina i DefGodzina2 (2.81d)
 • zapamiętanie daty polecenia wyjazdu i podpowiedź tej samej daty przy kolejnej delegacji (2.81e)

Wersja 2.83

 • zbiorcze zestawienia rachunków i faktur ze wszystkich delegacji lub delegacji tylko danego pracownika w określonym przedziale czasowym (2.83)
 • możliwość eksportu zestawień faktur do arkusza kalkulacyjnego Excel, OpenOffice itp. (2.83)
 • wydruk pojemności silnika na kilometrówce (2.83)
 • oznaczanie rachunków, które są przychodem pracownika i pokazywanie ich w zestawieniach faktur (2.83a)
 • nowa funkcja - pobieranie kursów walut z poziomu okna wprowadzania rachunku z kursem z określonego indywidualnie dnia (2.83a)

Wersja 2.84

 • wprowadzanie wielu zaliczek w różnych walutach do jednej delegacji (2.84)
 • WAŻNE !: sprawdzanie konfliktów czasowych w delegacjach - procedura wyłapywania takich delegacji, które dla danego pracownika "zachodzą na siebie" i mogą być zakwestionowane podczas kontroli urzędu (2.84)
 • wprowadzanie nowego kraju z definiowaną w rozporządzeniu stawką: dieta 41 EUR i limit noclegowy 141 EUR (2.84)
 • dla klientów z aktualną wersją programu - dostęp do zdalnego wsparcia technicznego TeamViewer z poziomu programu (2.84)
 • WAŻNE !: określenie miejsca rozpoczęcia delegacji - wymagane podczas kontroli przeprowadzanych u Naszych Klientów (2.84)
 • uaktualniona tabela dni wolnych od pracy na rok 2018 (2.84)

Wersja 2.85

 • funkcje wspomagające spełnienie wymagań RODO (2.85)
 • możliwość ustawienia hasła z poziomu programu 
 • możliwość wyłączenia zapamiętywania plików RTF w WYDRUKACH (2.85)
 • plik RODOlogxxxx.txt z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych (2.85)
 • WYMAZYWANIE danych osobowych z usuwaniem odnośnych plików RTF (2.85)
 • klauzula Ograniczone przetwarzanie przy Osobach i Operatorach (2.85)
 • eksport do pliku TXT danych Osób i operatorów (2.85)
 • możliwość przesuwania w górę (wcześniej) etapu delegacji wielokrotnej (2.85)

Wersja 2.86

 • ustawialny domyślny czas trwania delegacji (2.86)
 • wyznaczenie i przesuwanie dat kopiowanej delegacji (w tym i wielokrotnej) (2.86)
 • kopiowanie delegacji z roku na rok (2.86)
 • wyświetlanie numeru delegacji (pełnego) podczas jej tworzenia lub podglądu (2.86)
 • numeracja miesięczna (2.86)
 • pobieranie kursów tabeli B NBP (2.86)
 • lista skrótów walut wg ISO (2.86)

Wersja 2.87

 • wybór wyświetlanych kolumn okna głównego (2.87)
 • możliwość wydruku bezpośredniego na drukarkę (2.87)
 • dni wolne od pracy na rok 2019 (2.87)
 • przy wprowadzaniu rachunków uwzględnia dni wolne przy dacie przeliczania kursów (2.87)
 • w eksporcie do Excel dodano kolumny do wypłaty/zwrotu w części krajowej i zagranicznej (2.87)

Wersja 2.90

 • raporty definiowane tworzone przez samego użytkownika (2.90)
 • własny kod pracownika w numerze delegacji (2.90)
 • podział pracowników na działy i ich filtrowanie (2.90)
 • filtrowanie delegacji od numeru do numeru (2.90)
 • automatyczna procedura przypominania o aktualizacji (2.90)
 • przypominanie o konieczności wykonywania archiwizacji co zadaną ilość dni (2.90)
 • możliwość drukowania procentów odliczeń za posiłki w uwagach (2.90)
 • opcja oddzielnych stawek diet zagranicznych dla poszczególnych firm w wersji wielofirmowej (2.90)
 • możliwość zmiany metody pobierania kursów walut (2.90)
 • filtrowanie delegacji według pola MIEJSCE (2.90)
 • drukownie rozszerzonych informacji o pojeździe na poleceniu wyjazdu i rozliczeniu (2.90)

Wersja 2.91

 • nowa zasada odliczeń za posiłki krajowe zgodna z wyrokiem WSA w Warszawie z czerwca 2019 (2.91)
 • modyfikacja procedury pobierania kursów walut (2.91)

Wersja 2.92

 • polecenie wyjazdu dla delegacji wielokrotnej z listą dat oraz miejsc (2.92)
 • możliwość ustawienia domyślnych godzin rozpoczynania i kończenia delegacji (2.92)
 • wprowadzanie sygnatury delegacji (2.92a)


Wersja 2.93

 • przelewy elektroniczne na konta pracowników
 • lista kont bankowych pracodawcy oraz pracowników
 • dni wolne od pracy w 2021
 • filtrowanie delegacji według sygnatury
 • automatyczne ustawianie daty i godziny następnego etapu delegacji wielokrotnej na podstawie daty i godziny etapu poprzedzającego
 • dodatkowy kod pracowniczy ma liście osób
 • możliwość ręcznej korekty numeru delegacji już wystawionej
 • możliwość wyłączania nieużywanych pojazdów (deaktywacja)

Wersja 2022.01 (2.94)

 • opcja zapamiętywania treści domyślnych delegacji i proponowanie ich podczas tworzenia kolejnych delegacji
 • wprowadzenie nowych stylów graficznych programu
 • nowy format kontrolki kalendarza podręcznego (do wyboru)
 • zapamiętywanie ostatnio wybranej zakładki okna PARAMETRY
 • ulepszenie szybkiego wyszukiwania w słownikach
 • wyszukiwanie w pojazdach po dowolnym fragmencie: numer rejestracyjny, opis lub pojemność silnika
 • wyszukiwanie w osobach po dowolnym fragmencie: imię i nazwisko, stanowisko, adres
 • szybkie wprowadzanie państwa/miasta w delegacji zwykłej
 • zintegrowane zestawienie wypłat/zwrotów w delegacjach wielokrotnych (XLS)
 • drukowanie danych pracownika na kilometrówce
 • podpowiadanie miasta w nowej delegacji i kilometrówce (opcja)
 • w kalendarzu zaznaczono na czerwono święta oraz soboty i niedziele

Wersja 2022.02

 • w filtrze delegacji dodano pole "Cel"
 • ostrzeżenie przy próbie liczenia posiłków zagranicznych i zerowej liczbie diet
 • wyłączanie automatycznego ustawiania dat kolejnych etapów delegacji wielokrotnej
 • opcja niewypłacania diet i ryczałtów dla "Pakietu Mobilności"
 • włączanie i wyłączanie powtarzania miejsca docelowgo w kolejnym etapie delegacji wielokrotnej
 • opcja włączająca drukowanie na poleceniu przelewu TYLKO numeru delegacji (bez miejsca docelowego oraz celu wyjazdu)
 • zestawienie zagranicznych diet niewypłaconych (w związku z "Pakietem Mobilności") drukuje sie z datą rozliczenia w pierwszej kolumnie (a nie datą polecenia wyjazdu)
 • zestawienie zagranicznych diet niewypłaconych pokazuje tylko delegacje rozliczone i tylko oznaczone "Pakietem Mobilności"

Wersja 2022.03

 • opcja sortowania pojazdów wg OPISU
 • wprowadzenie nowej stawki diety krajowej 38 zł
 • diety na przełomie 27/28 lipca rozliczane metodą przyjęcia daty rozliczenia lub proporcjonalnie do czasu trwania delegacji w danym okresie

Wersja 2022.04

 • pole SYGNATURA możliwe do ustawienia w głównym widoku kolumn
 • "Pakiet Mobilności" - diety niewypłacone (wirtualne) opcjonalnie możliwe do ustawienia również dla odcinków krajowych jako części delegacji zagranicznej
 • "Pakiet Mobilności" - możliwy do wprowadzenia oddzielny kurs przeliczania diety zagranicznej niewypłaconej (wirtualnej)
 • zestawienie przelewów
^
Aby zapewnić Państwu najlepszą formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności