Delegacje krajowe i zagraniczne - co nowego do wersji 2.85

 • modyfikacja trybu nadawania numerów delegacji przy pracy jednoczesnej - sieciowej (2.05)
 • modyfikacja wydruku delegacji wielokrotnej - wyłączenie z wydruku delegacji o tych samych numerach, ale z innego miesiąca (2.05)
 • zestawienie wypłat i zwrotów kwot rozliczonych delegacji (2.06)
 • zbiorcze zestawienie rachunków z delegacji (krajowych i zagranicznych) (2.07)
 • kartoteka numerów rejestracyjnych samochodów (2.07)
 • kartoteka miejscowości (2.08)
 • tworzenie nowej delegacji metodą kopiowania (2.09)
 • możliwości wprowadzenia dodatkowej daty dla każdego rachunku - daty przeliczania kursu (2.09)
 • numery rejestracyjne pojazdów drukowane przy nazwiskach pracowników w zestawieniach (2.11)
 • Moduł Archiwizacji dostępny w menu głównym - POMOC (2.11)
 • modyfikacja okna wyliczeń noclegów zagranicznych (2.11)
 • automatyczne zmniejszanie ilości noclegów krajowych za które obliczny jest ryczałt o ilość noclegów rozliczonych rachunkami, modyfikacje dla MS Vista (2.12)
 • wprowadzanie odrębnego kursu dla przeliczania kwoty zaliczki zagranicznej (2.15)
 • zmiana adresu serwera NBP (2.16)
 • "Nieautoryzowana ingerencja w plik licencji" - rozwiązanie problemu (2.17)
 • rejestracja rachunków poza rozliczeniem delegacji (np. płatne kartą kredytową) (2.18)
 • zestawienie kosztów delegacji przeliczonych na PLN (2.19)
 • folder wydruków dostępny z poziomu programu (2.20)
 • filtr - również według daty rozliczenia delegacji (2.20)
 • opcja rozdzielnych stawek diet i ryczałtów zagranicznych w wersji wielofirmowej (2.20)
 • podsumowanie zestawienia kosztów delegacji (2.20h) 
 • możliwość wprowadzenia odrębnego kursu waluty dla każdego rachunku (2.23)
 • zmiana wyglądu interfejsu użytkownika i przystosowanie do Windows Vista oraz Win7 (2.50)
 • modyfikacja pod kątem poprawności działania w systemie Windows 7 (2.51)
 • mechanizm zapamiętywania modyfikacji dokumentów (poleceń wyjazdów oraz rozliczeń) (2.52)
 • domyślna godzina rozpoczynania delegacji do ustawienia w pliku CONFIG.INI (2.52)
 • nowy Moduł Archiwizacji - dodatkowo dearchiwizacja, tworzenie spakowanego pliku ZIP (2.52)
 • powiększenie pól: IMIENIA i NAZWISKA pracownika (2.53)
 • powiększenie pola CEL WYJAZDU (2.54)
 • możliwości wprowadzania dodatkowych środków transportu (2.54)
 • opcja - etapy krajowe delegacji zagranicznej traktuj rozdzielnie, nie sumuj do obliczenia diet (2.55)
 • zapamiętywanie domyślnej daty rozliczeń i przeliczeń zaliczek do następnych delegacji (2.57) 
 • nowe stawki diet i ryczałtów (2.60)
 • posiłki w delegacjach krajowych (2.60)
 • odrębny system numeracji dla firm w wersji wielofirmowej (2.60)
 • zbiorcze pobieranie kursów walut - z wielu dni na raz (2.60)
 • kilometrówka, rejestr przejazdów (2.60)
 • definiowalna lista odległości między miastami do wykorzystania w kilometrówce (2.60)
 • kontrola limitu górnego dla noclegów krajowych - 20 x dieta (2.60)
 • okno edycji listy celów wyjazdu (2.60)
 • modyfikacja zestawienia kosztów - dodane podsumowanie (2.60f) 
 • zestawienia syntetyczne oraz analityczne kosztów delegacji (2.60i)
 • w noclegach zagranicznych nie jest zwiększana ilość ryczałtów w sytuacji jeżeli jest on nienależny (np. właściciel) (2.60j)
 • możliwość włączenia konieczności akceptacji poleceń wyjazdów przez osobę nadzorującą (kierownika, dyrektora itp) oraz wysyłanie do niej automatycznych zawiadomień e-mail o wystawieniu delegacji (2.62)
 • nowy typ pracownika - bez naliczania dojazdów i ryczałtów noclegowych (2.62f)
 • możliwość zwrotu przez pracownika większej kwoty środków niż to wynika z wyliczenia (2.62r)
 • na wydruku kilometrówki umieszczone są szczegóły na temat pojazdu z pola OPIS (2.62s)
 • modyfikacja usprawniająca procedury pobierania kursów walut (2.63)
 • ryczałty noclegowe w krajach tranzytowych (2.70)
 • eksport do arkusza kalkulacynego (2.70)
 • adnotacja o posiłkach zagranicznych drukowana w uwagach (2.70b)
 • drukowanie pojemności silnika pojazdu (2.71)
 • poprawienie zestawień syntetycznych kosztów delegacji (2.72)
 • w oknie edycji Państwa wyliczana jest od razu wartość ryczałtu noclegowego (25% limitu) (2.72c)
 • poprawienie procedur graficznych (2.72d)
 • kopiowanie delegacji wielokrotnej (2.75)
 • zmiana procedur pobierania kursów walut na zgodne z NBP (2.75)
 • możliwość określania diet i ryczałtów zagranicznych w zupełnie różnych walutach. W firmach i podmiotach, które nie są jednostkami sfery budżetowej lub samorządowej (np. w firmach prywatnych), można ustanawiać własne, niższe stawki diet zagranicznych, również w PLN (2.80)
 • funkcja anulowania delegacji - potrzebna w przypadkach, gdy wyjazd nie doszedł do skutku, a z różnych powodów (np. dla zachowania ciągłości numeracji) nie chcemy usuwać polecenia wyjazdu. Delegacja oznaczona zostaje czcionką przekreśloną i nie będzie wykazywana w zestawieniach (2.80),
 • nadawanie własnego numeru dla delegacji skopiowanej (2.80),
 • powiązanie daty i godziny rozpoczęcia kilometrówki z datą i godziną rozpoczęcia delegacji (2.80),
 • procedura ochrony przed problemem braku określonej waluty w delegacji zagranicznej (2.80),
 • aktualizacja tabeli dni wolnych od pracy w 2017 roku (2.80),
 • powiązanie daty przeliczania kursów ze zmianą daty rozliczania delegacji (2.80),
 • możliwość samodzielnego określania wielkości kluczowych okien słownikowych (2.80),
 • funkcja zabezpieczająca pliki konfiguracyjne przed utratą ustawień np. numeracji delegacji (2.80),
 • ustawienie właściwego parametru - wielkość zaokrąglenia i łącznej wartości diety (2.81),
 • dostosowanie programu do wymagań nowych wersji i aktualizacji środowiska Windows (2.81).
 • możliwość definiowania domyślnych ustawień godzin rozpoczęcia i zakończenia delegacji - w pliku CONFIG.INI parametry DefGodzina i DefGodzina2 (2.81d)
 • zapamiętanie daty polecenia wyjazdu i podpowiedź tej samej daty przy kolejnej delegacji (2.81e)
 • zbiorcze zestawienia rachunków i faktur ze wszystkich delegacji lub delegacji tylko danego pracownika w określonym przedziale czasowym (2.83)
 • możliwość eksportu zestawień faktur do arkusza kalkulacyjnego Excel, OpenOffice itp. (2.83)
 • wydruk pojemności silnika na kilometrówce (2.83)
 • oznaczanie rachunków, które są przychodem pracownika i pokazywanie ich w zestawieniach faktur (2.83a)
 • nowa funkcja - pobieranie kursów walut z poziomu okna wprowadzania rachunku z kursem z określonego indywidalnie dnia (2.83a)
 • wprowadzanie wielu zaliczek w różnych walutach do jednej delegacji (2.84)
 • WAŻNE !: sprawdzanie konfliktów czasowych w delegacjach - procedura wyłapywania takich delegacji, które dla danego pracownika "zachodzą na siebie" i mogą być zakwestionowane podczas kontroli urzędu (2.84)
 • wprowadzanie nowego kraju z definiowaną w rozporządzeniu stawką: dieta 41 EUR i limit noclegowy 141 EUR (2.84)
 • dla klientów z aktualną wersją programu - dostęp do zdalnego wsparcia technicznego TeamViewer z poziomu programu (2.84)
 • WAŻNE !: określenie miejsca ropoczęcia delegacji - wymagane podczas kontroli przeprowadzanych u Naszych Klientów (2.84)
 • uaktualniona tabela dni wolnych od pracy na rok 2018 (2.84)
 • funkcje wspomagające spełnienie wymagań RODO (2.85)

^
Aby zapewnić Państwu najlepszą formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności