Regulamin


1. Definicje

Sprzedawca - Zakład Usług Informatycznych PALOMAR, Jarosław Grzegorzek, Smolęcin 17a, 72-001 Kołbaskowo, NIP: PL9550003681, REGON: 810578752, Ewidencja Działalności Gospodarczej nr 2505/05

Klient - osoba fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oprogramowanie – oferowane przez Sprzedającego w ramach niniejszego sklepu www.palomar.pl

Złożenie zamówienia na www.palomar.pl oznacza zapoznanie się z zasadami niniejszego regulaminu oraz ich akceptację (zaznaczenie opcji AKCEPTACJI REGULAMINU podczas składania zamówienia). Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych. 

2. Sposób składania zamówienia

Zamawianie odbywa się przez wybranie Oprogramowania i wciśnięcie guzika "ZAMAWIAM - DO KOSZYKA". Pojawi się wówczas zawartość koszyka. Aby dodać następne Oprogramowanie należy wybrać nowy produkt i ponownie dodać do koszyka. Usuwanie Oprogramowania z koszyka odbywa się przez wciśnięcie przycisku "USUŃ" znajdującego na końcu każdej pozycji koszyka.
Po wyborze form wysyłki oraz płatności należy ZAZNACZYĆ OPCJĘ AKCEPTACJI REGULAMINU oraz wcisnąć przycisk "REALIZUJ ZAMÓWIENIE".
Nowi Klienci wypełniają następnie formularz z danymi adresowymi i wciskają przycisk "DALEJ". Klienci, którzy dokonywali już wcześniej zakupów w naszym sklepie logują się podając e-mail oraz hasło i wciskają "ZALOGUJ - MAM JUŻ KONTO".


3. Wybór sposobu wysyłki

Klienci mają do wyboru dwie formy wysyłki Oprogramowania:

 1. wysyłka programów drogą e-mail'ową oraz dodatkowo - płyty CD oraz wydrukowanej faktury za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie listu zwykłego (ekonomicznego).
 2. wysyłka programów oraz faktury wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Faktura wysyłana jest w formie pliku PDF - gotowego do samodzielnego wydruku.

Klienci, którzy życzą sobie otrzymać fakturę oraz płytę CD wysłaną listem tradycyjnym, powinni korzystać z pierwszej formy wysyłki (Poczta Polska). Prośby o późniejsze dosłanie płyty CD lub faktury w przypadku zamówień w formie dostawy e-mail będą uwzględniane tylko po modyfikacji zamówienia na wysyłka Pocztą Polska i opłaceniu różnicy kosztów.
  4. Płatności i terminy realizacji

Dostępne są następujące formy płatności:

 1. przelew na podstawie PROFORMY, którą Klient otrzymuje natychmiast po złożeniu zamówienia. W tytule polecenia przelewu prosimy o podawanie numeru PROFORMY/ZAMÓWIENIA co przyspieszy procedurę identyfikacji płatności
 2. transakcje on-line w systemie Paynow lub PayU 

Wysyłki w formie elektronicznej (e-mail)
Przy płatności przelewem na rachunek bankowy sklepu, wysyłki realizowane są najpóźniej następnego dnia roboczego po odnotowaniu wpłaty na rachunku. W przypadku płatności dokonywanych poprzez system PayU realizacja zamówienia następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu i wykonaniu transakcji płatniczej.

Wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej
Wysyłki pocztowe w formie listów zwykłych realizowane są w każdy piątek i obejmują zamówienia z całego tygodnia z potwierdzoną wpłatą na konto bankowe lub konto PayU ZUI PALOMAR.


5. Odstąpienie od umowy/zwrot towarów

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, Klient będący Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta, mają Państwo możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kontakt w sprawie zwrotów: tel. 602760523 lub email: biuro@palomar.pl
 


6. Pomoc techniczna i reklamacje

Porady przez e-mail lub telefon świadczone są bezpłatnie dla wszystkich Klientów bez względu na to, kiedy zakupili Oprogramowanie lub ostatnio go aktualizowali. Usługi serwisowe w szerszym zakresie, np. naprawa uszkodzonej bazy danych, zdalna pomoc przez TeamViewer (nie obejmuje procedury instalacji programu w sieci LAN), realizowane są bezpłatnie dla tych Klientów, którzy mają program aktualny, tzn. zakupili Oprogramowanie lub jego aktualizację nie dawniej niż rok temu.

Kontakt w sprawie reklamacji: tel. 602760523 lub email:


Prosimy, aby kontaktując się z nami przez email przedstawiać się - koniecznie podając NIP Państwa firmy i ew. jej nazwę.
Imię i nazwisko osoby wysyłającej email jest sprawą drugorzędną.

Podczas zgłaszania problemów lub zapytań technicznych prosimy o przekazanie jak najwięcej szczegółów:
 • wersja programu
 • wersja systemu Windows
 • czy program działa lokalnie (tylko na danym komputerze) czy też w sieci LAN (dla wielu użytkowników)
 • dokładny opis czynności/operacji poprzedzających wystąpienie problemu
 • komunikaty błędów, jeżeli pojawiają się (mile widziane zrzuty ekranowe tzw. screenshot'y)
Termin rozpatrzenia: do 7 dni roboczych7. Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu:
 • niedostosowania wymogów technicznych systemu informatycznego Klienta niezbędnych do prawidłowej pracy Oprogramowania
 • awarii sprzętu lub innych elementów systemu informatycznego należących do Klienta
 • braku dostępu do zasobów sieci internet z przyczyn leżących po stronie dostawców internetu
 • ograniczenia dostępu do zasobów internetowych spowodowanych programami Klienta (firewall, programy antywirusowe lub inne niewymienione)
 • działania siły wyższej
W żadnym z przypadków odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta w zwiazku z eksploatacją Oprogramowania nie przekroczy sumy opłaty jaką Klient uiścił za korzystanie z Oprogramowania. Powyższy zapis nie dotyczy Konsumentów w zakresie w jakim byłby on sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem.
 

8. Ochrona danych osobowych Naszych Klientów

Administratorem danych osobowych Klientów jest Zakład Usług Informatycznych PALOMAR, Jarosław Grzegorzek. Smolęcin 17a, 72-001 Kołbaskowo; NIP: PL9550003681; REGON: 810578752; Ewidencja Działalności Gospodarczej nr 2505/05; e-mail:

Dokonując rejestracji w serwisie palomar.pl, Klient akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług serwisowych. Zakres przechowywanych przez nas danych osobowych obejmuje:

 • imię
 • nazwisko
 • numer telefonu
 • numer NIP
 • adres pocztowy
 • adres e-mail

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • obsługi zamówień i sprzedaży produktów (oprogramowania komputerowego)
 • serwisowania i pomocy technicznej dla Klientów w zakresie oferowanego oprogramowania
 • informowania Klientów o aktualizacjach ww. produktów
 • prowadzenia dokumentacji księgowej i rozliczeń w właściwymi urzędami podatkowymi

W ramach naszego serwisu nie przeprowadzamy automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania).

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom:

 • prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (głównie Poczta Polska S.A.)
 • bankom, wyłącznie w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń finansowych (np. zwrotów nadpłat)
 • serwisowi PayU, wyłącznie w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem tego serwisu
 • organom państwowym, np. celem realizacji obowiązków podatkowych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania ZUI PALOMAR i zachowania zasady rozliczalności.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na naszych stronach, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

 Koszyk - powrót do zamawiania

 

 

 


Aby zapewnić Państwu najlepszą formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności