Środki Trwałe, historia zmian


Wersja 1.02

 • dołączona Klasyfikacja Środków Trwałych (1.02)

Wersja 1.03

 • możliwość wprowadzania środków trwałych od roku 1990 (1.03)

Wersja 1.04

 • praca w sieci - Firebird SQL (1.04)
 • sortowanie wpisów wg daty (1.04)

Wersja 1.05

 • filtrowanie ewidencji oraz zestawień według KŚT (1.05)

Wersja 1.06

 • możliwość ulpeszania środka trwałego amortyzowanego jednorazowo (1.06)
 • możliwość ulepszania środka trwałego całkowicie już zamortyzowanego (1.06)

Wersja 1.07

 • powiększenia liczby pól w filtrze KŚT do 8 (1.07)
 • zestawienie wyposażenia oraz środków trwałych zlikwidowanych w danym roku (1.07)
 • zestawienie wyposażenia oraz środków trwałych przyjętych do użytkowania w danym roku (1.07)
 • wyłączenie z widoku ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych zlikwidowanych w poprzednich latach (1.07)
 • modyfikacja wydruku ewidencji, drukowane dodatkowe pole - nr ewidencyjny (1.07)

Wersja 1.08

 • zestawienie odpisów amortyzacyjnych z jednego wybranego miesiąca (1.08)
 • nowe zestawienie - Kartoteka Środka Trwałego (1.08)

Wersja 1.09

 • powiększenie pól KST do 20 znaków (1.09)

Wersja 1.10

 • zmiana wyglądu interfejsu - ustawienie stylu XP (1.10) 

Wersja 1.12

 • powiększenie filtra KST do 32 pozycji (1.12)
 • dodanie pola KST w wyposażeniu (1.12)

Wersja 1.14

 • zerwowanie odpisów po dacie likwidacji (1.14)
 • nowe dokumenty PT i MT (1.14)

Wersja 1.15

 • drukowanie nieumorzonej wartości ŚT (1.15a
 • sortowanie według dowolnie zadanej kolumny (1.15a)
 • ustawiane w Config.ini parametru NiePokazujSrodkowZlikwidowanychJuzwDanymRoku (1.15b)
 • na wydruku ewidencji pokazuje Wartość nieumorzoną środka trwałego (1.15c)
 • wrowadzanie środków trwałych z wartością zerową (1.15e)
 • zapamiętanie sortowania (1.15f)

Wersja 1.16

 • możliwość ustawienia współczynnika podwyższenia stawki dla metody liniowej (1.16)
 • zniesienie ograniczenia ilości wyposażenia do 50 pozycji (1.16a)
 • środek zlikwidowany nie pokazuje się na zestawieniu odpisów za dany miesiąc, jeżeli miesiąc ten jest późniejszy niż data likwidacji (1.16b)
 • pokazuje 100% oraz zaktualizowaną wartość początkową dla amortyzacji jednorazowej (1.16c)
 • modyfikacja pliku FNET.CFG - można podać pełną ścieżkę do bazy danych wraz z jej nazwą, w drugiej linii USER_NAME, w trzeciej linii PASSWORD (1.16e)

Wersja 1.17

 • dodawanie fotografii środków i wyposażenia do bazy danych (1.17)
 • możliwość wprowadzania wyposażenia z wartością 0 (1.17b)
 • możliwość zmiany stawki amortyzacji w póżniejszych latach (1.17c)
 • lista KST wyświetlana może być również alfabetycznie (1.17e)

Wersja 1.18

 • wyszukiwanie w rejestrze dowolnej frazy tekstowej (1.18)
 • eksportowanie rejestru środków lub wyposażenia do arkusza kalkulacyjnego (Excel, OpenOffice lub innych) (1.18)
 • nowa klasyfikacja KŚT obowiązująca od 2017 roku (1.18)
 • podsumowanie w odpisach amortyzacyjnych za cały rok (1.18a)

Wersja 1.19

 • funkcja pobierania nowych wersji oraz ewentualne komunikaty o nowej wersji (1.19)
 • arkusz spisu z natury (1.19)

Wersja 1.20

 • dostęp do aplikacji TeamViewer z poziomu programu (1.20)
 • nowe pole "użytkownik/miejsce środka" (1.20)

Wersja 1.21

 • szybkie wybieranie grup do przeglądu (1.21)
 • wydruk bezpośredni (1.21)
 • eksport do arkusza kalkulacujnego również zestawień odpisów amortyzacyjnych (1.21)

Wersja 1.22

 • filtrowanie bazy danych wg pola MIEJSCE UŻYTKOWANIA/UŻYTKOWNIK (1.22)

Wersja 1.23

 • rozwiązanie problemu z przyciskiem ALT (1.23)
 • automatyczna archiwizacja (1.23)
 • dodatkowe dane w kartotece środka trwałego: ilość sztuk, cena i jednostka miary (1.23)
 • rozszerzenie arkusza spisowego o dane: ilość sztuk, cena, jednostka miary (1.23)

Wersja 1.24

 • tryb inwentaryzacyjny
 • drukowanie kodów kresowych oraz QRCode na drukarce zwykłej
 • współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
 • dodano kartotekę wyposażenia wraz z wydrukiem (jak w środkach trwałych)
 • do kartoteki wyposażenia oraz środka trwałego dodano numer ewidencyjny
 • funkcja likwidacji części pozycji wielopozycyjnego wyposażenia
 • zmiana stylu graficznego interfejsu użytkownika: Iceberg Classico

Wersja 1.25

 • własna edycja (przez użytkownika) list grup oraz KŚT (w tym alfabetycznej)
 • możliwość własnej zmiany stylów
 • zmiana wielkości kalendarza
 • poprawa archiwizacji FOTO
 • w kalendarzu zaznaczono na czerwono dni świąteczne oraz soboty

Wersja 2022

 • opcja, aby na ewidencji środków trwałych drukowane były ilość oraz cena początkowa
 • zmiana częściowej likwidacji wyposażenia - poprawa jego wartości
 • rozbudowana procedura częściowej likwidacji środka trwałego
 • nowy arkusz spisu z natury

Wersja 2023

 • nowy eksport ewidencji wyposażenia do arkusza kalkulacyjnego
 • wyposażenie zlikwidowane widczone cały czas (przekreślone)
 • zapamiętywanie ilości ostatnio usuniętego wyposażenia
 • dla środków zlikwidowanych zerowanie na wydruku ewidencji ZAKTUALIZOWANEJ WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ
 • zmiana skali wydruków kodów kreskowych/QR - możliwość zmniejszenia
 • przy zatwierdzaniu ulepszenia/zmniejszenia środka trwałego niepotrzebny komunikat o wydruku LT - poprawione
 • możliwość wydruku kodów kreskowych w standardzie ITF 2 of 5 na specjalnej drukarce przeznaczonej do wydruku kodów zgodnej z językiem ZPL II (Zebra)
Aby zapewnić Państwu najlepszą formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności